Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене...

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су...

Правни техничар (4 степен, 30 ученика)

Правни техничар (4 степен, 30 ученика)

Ово занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Поред знања из...

Комерцијалиста (4 степен, 24 ученика)

Комерцијалиста (4 степен, 24 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским...

Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се...

Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

  Од школске 2014/15.године школује се према новом наставном плану и...

Трговински техничар (4 степен, 30 ученика)

Трговински техничар (4 степен, 30 ученика)

Трговински техничар оспособљава се за рад у различитим врстама трговинских предузећа. У оквиру...

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Брине о асортиману, правилном руковођењу и хлађењу пића до одговарајуће температуре. Врши...

Конобар (3 степен, 10 ученика)

Конобар (3 степен, 10 ученика)

  Од школске 2012/13. године образовни профил конобар школује се по новом наставном плану и...

Кувар (3 степен, 10 ученика)

Кувар (3 степен, 10 ученика)

  Од школске 2012/13. године образовни профил кувар школује се по новом наставном плану и...

Посластичар (3 степен, 10 ученика)

Посластичар (3 степен, 10 ученика)

  Од школске 2012/13. године образовни профил посластичар школује се по новом наставном...

 • Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

  Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

  Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Правни техничар (4 степен, 30 ученика)

  Правни техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Комерцијалиста (4 степен, 24 ученика)

  Комерцијалиста (4 степен, 24 ученика)

 • Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

  Пословни администратор (4 степен, 30 ученика)

 • Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

  Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Трговински техничар (4 степен, 30 ученика)

  Трговински техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

  Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

 • Конобар (3 степен, 10 ученика)

  Конобар (3 степен, 10 ученика)

 • Кувар (3 степен, 10 ученика)

  Кувар (3 степен, 10 ученика)

 • Посластичар (3 степен, 10 ученика)

  Посластичар (3 степен, 10 ученика)

* Распоред часова за прво полугодиште школске 2015/2016 можете погледати овде.

* Календар образовно-васпитног рада за школску 2015/2016. годину погледајте овде.

* Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

oglasnatablanaslovna

javnenabavke

oskolinaslovna

pohvalenaslovna

preuzimanjenaslovna

ucenickilistnaslovna