Лична карта школе

  • Наша школа је, по броју ученика и по броју занимања за које образујемо наше ученике, највећа школа у лозничкој општини.
  • Преко наших образовних профила блиско смо повезани са широм друштвеном средином и локалном заједницом.
  • Посебну сарадњу остварујемо са установама и предузећима у које упућујемо наше ученике на реализацију практичне наставе где продубљују знања стечена у школи.
  • У складу са расположивим материјалним средствима побољшавамо услове рада ради успешнијег извођења наставе: реновирали смо кабинет услуживања и кабинет за куварство, за наставу стручних предмета рачунарима смо опремили 5 кабинета, за потребе огледног одељења опремљен је биро.
  • На такмичењима, почев од школских па све до републичких, наши ученици остварују запажене резултате, о чему сведочи неколико пласмана међу три прва места на републичким такмичењима.
  • Располажемо стручним наставним кадром.
  • У избору образовних профила поштујемо захтеве тржишта.
  • У школи постоји школски разглас.
  • Сваке године конституише се Ученички парламент.
  • Сваке школске године се организује школски квиз на који се по правилу пријављује велики број одељења.

Slika skole

Да би ученик могао да упише образовне профиле: економски техничар, финансијски техничар, правни техничар, туристички техничар, трговински техничар, кулинарски техничар, комерцијалиста и пословни администратор, потребно је да претходно положи пријемни испит. У овим образовним профилима образовање траје четири године.

За образовне профиле: трговац, конобар, кувар и посластичар није потребно полагање пријемног испита и у њима образовање траје три године.

Који ће од ових образовних профила ученик уписати зависи од редоследа његових жеља и, наравно, броја бодова које оствари.

Резултати окружног такмичења из страног језика одржаног 18. марта 2018. у нашој школи можете погледати овде

Распоред часова за ученике који важи од 12.02.2018.

Распоред часова за наставнике који важи од 12.02.2018. + Распоред дежурних наставника

Распоред смена друго полугодиште 2017/18:

I и II разред друга смена

III и IV разред прва смена

ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.