Упис 2016/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис ученика у први разред школске 2016/17 обавиће се у првом уписном кругу 5. и 6. јула 2016, у просторијама школе у времену од 08:00 до 15:00


Потребна документа за упис:

- Извод из матичне књиге рођених

- Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

- Сведочанство о завршеној основној школи

- Сведочанство последња три разреда основне школе

- Уверење о положеном завршном испиту

- Лекарско уверење за упис у средњу школуСРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА У ЛОЗНИЦИ РАСПИСУЈЕ

 КОНКУРС

 ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/17 ГОДИНЕ


 

Редни
број

НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА

-Образовни профил-

3. годишњи

образовни

профил

4. годишњи

образовни

профил

Свега

 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

150

150

1.

Економски техничар

30

30

2.

Финансијски техничар

30

30

3.

Правни техничар

30

30

4.

Комерцијалиста

30

30

5.

Пословни администратор

30

30

 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

30/10/

60

90/10/

1.

Туристички техничар

30

30

2.

Кулинарски техничар

30

30

3.

Трговац

15/5/

10/5/

4.

Конобар

15/5/

10/5/

 

 

2. годишњи

образовни профил

 

 

 

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

10

 

10

1.

Сервир

10

10

 

УКУПНО УЧЕНИКА

40/15/

210

250/10/

 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА

2

7

9

 

/5/ план уписа за ванредне ученике(старији од 17 година)


Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.